Top

Privacyverklaring

MariskaMeersoek.nl hecht waarde aan de privacy van lezers die MariskaMeersoek.nl bezoeken. Natuurlijk begrijp ik en erken ik dat jouw privacy belangrijk is. Ik leg hieronder uit welke informatie ik ontvang als je MariskaMeersoek.nl bezoekt en welke stappen ik neem om je privacy goed te kunnen beschermen. Natuurlijk zal ik jouw gegevens nooit gebruiken om door te geven aan derden (tenzij ik hier wettelijk toe verplicht ben).

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je MariskaMeersoek.nl bezoekt, verwerk ik persoonsgegevens. Dit kan natuurlijk niet zomaar. Dit gebeurd pas als je een reactie achterlaat op een blogartikel of dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam (of achternaam)
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • informatie over jouw activiteiten op MariskaMeersoek.nl
 • je internetbrowser en het apparaat wat je gebruikt
 • de link naar jouw website (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mariskameersoek.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
MariskaMeersoek.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

E-mailupdates voor nieuwe artikelen
Als je je hebt aangemeld om e-mailupdates te ontvangen zodra er een nieuw artikel verschijnt op MariskaMeersoek.nl, dan bewaar ik daarvoor je naam en e-mailadres. Ik stuur alleen e-mailupdates wanneer jij je hiervoor hebt aangemeld door je e-mailadres op te geven. De gegevens bewaar ik vanaf dat moment dat jij je inschrijft voor deze updates. Je kunt je natuurlijk afmelden voor deze updates, dit kan je ieder moment doen. Mail hiervoor naar info@mariskameersoek.nl. Je gegevens zullen direct verwijderd worden.

Reacties op blogartikelen
Als je een reactie achterlaat op MariskaMeersoek.nl, wordt er gevraagd om je naam en e-mailadres achter te laten. Je hebt een optionele toevoeging om je link achter te laten naar je eigen website. Deze gegevens zijn nodig om je reactie te kunnen plaatsen en wordt het bewaard zolang het artikel online staat. Deze gegevens worden ook gebruikt om je een eventuele bericht te sturen als er op jouw reactie gereageerd wordt. Als je wilt dat er een reactie verwijderd wordt of in een reactie iets gewijzigd wordt kun je een e-mail sturen naar info@mariskameersoek.nl. De reactie wordt dan direct aangepast of verwijderd.

Contact opnemen met jou
In een enkel geval kan ik contact met jou opnemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er een winactie wordt georganiseerd waarin je meedoet en je hebt gewonnen of als je mij vraagt om je te mailen. In deze gevallen wordt er dan een e-maildres gebruikt die jij hebt opgegeven. De gegevens die je plaatst op MariskaMeersoek.nl zal uiterlijk 1 jaar worden bewaard op het moment dat jij ze hebt verstrekt. Als je eerder een verzoek wilt sturen om je gegevens te verwijderen, verzoek ik je een e-mail te sturen naar info@mariskameersoek.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
MariskaMeersoek.nl is verplicht jouw gegevens niet aan derden te verkopen. Jouw gegevens worden alleen verstrekt als dit nodig tijdens gemaakte afspraken of als ik dit wettelijk verplicht ben dit te doen. Als MariskaMeersoek.nl samenwerkt met bedrijven die jouw gegevens verwerken, dan is daarvoor een bewerkersovereenkomst opgesteld. Een bewerkersovereenkomst is een overeenkomst die is samengesteld samen met MariskaMeersoek.nl en het bedrijf om jouw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te kunnen bewaren. Hieronder vind je een overzicht van de bedrijven:

 1. Versio: het bedrijf waar MariskaMeersoek.nl op draait.
 2. Jetpack: een plugin waardoor ik de diensten van WordPress.com kan blijven gebruiken

MariskaMeersoek.nl zal alleen gegevens verstrekken aan derden als jij hier toestemming voor geeft. Dit zal alleen gebeuren als je een winactie hebt gewonnen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
MariskaMeersoek.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MariskaMeersoek.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: wat zijn cookies en wat doe ik ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MariskaMeersoek.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mariskameersoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . MariskaMeersoek.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens bewaar van jou
MariskaMeersoek.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar info@mariskameersoek.nl.

MariskaMeersoek.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voornaam (en achternaam, optioneel)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • MariskaMeersoek.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • MariskaMeersoek.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites of diensten.

Vragen?
Als je nog meer vragen hebt hoe MariskaMeersoek.nl informatie verzamelt, opslaat en gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@mariskameersoek.nl.